AMAZING HAYDN

Muziek uit het hart van Europa!

Contacteer ons
Volg Ons Op Facebook

Het Haydn Genootschap

Oprichting

In het najaar van 1996 werd door de Oostenrijkvereniging Servus n.a.v. haar 10-jarig jubileum en de viering van het Millennium van Oostenrijk, in Mechelen een Haydn-Festival georganiseerd, dat tot in de verste hoeken van Vlaanderen heel wat weerklank vond. Het overweldigende succes ervan zette de toenmalige organisatoren er toe aan om van dit evenement een 2-jaarlijkse traditie te maken. Met dit doel werd in 1998 het Haydn-Genootschap Vlaanderen te Mechelen boven de doopvont gehouden.

Doel

De vereniging wil in de eerste plaats de figuur van Joseph Haydn, zijn leven en werk, en dat van zijn tijdgenoten, vaak zijn het eigen leerlingen en/of bevriende componisten, in Vlaanderen uitdragen.

Werking en visie

Het Haydn-Genootschap Vlaanderen wil dit zo veelzijdig en inventief mogelijk realiseren, o.m. door het regelmatig inrichten van concerten, voordrachten, tentoonstellingen en muziekreizen, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan het werk van componisten die Haydn inspireerden of die door hem werden beïnvloed. Tussen deze vele in hun tijd beroemde, maar via de tijdsgeest of  politieke ontwikkelingen in Centraal-Europa, thans vaak vergeten, componisten zijn zijn broer Michael Haydn en Haydns allerbeste vriend Wolfgang Amadeus Mozart  zeker bevoorrechte namen.

De belangrijkste activiteit echter is zonder twijfel de Internationale Haydn-Biënnale Vlaanderen, later Amazing Haydn. Met het organiseren van dit authentieke “Wiener Klassik-festival” meten we ons duidelijk een Europese dimensie aan en treden we in de voetstappen van Joseph Haydn zelf, die een Europeaan “avant la lettre” was. Op dit festival worden echter niet alleen ensembles en solisten uitgenodigd die afkomstig zijn uit Haydns voormalige Heimat, Centraal-Europa, maar ook uit Vlaanderen, waarbij er naar gestreefd wordt culturele uitwisseling in de hand te werken en tot stand te brengen.

Zoals Joseph Haydn zelf heeft het Haydn-Genootschap Vlaanderen zowel een volks als verheven profiel. Met Haydns blijmoedige, opbeurende en zonnige muziek richten we ons naar een ruim publiek en naar alle lagen van de bevolking.  

Het Haydn-Genootschap Vlaanderen wil vooral ook het universele karakter van de muziek in ’t algemeen en die van Haydn in ’t bijzonder benadrukken.

Naar het voorbeeld van Haydn zelf, die met zijn beroemd geworden uitspraak “Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt”, ooit zijn goede vriend Mozart trachtte te overtuigen dat muziek geen grenzen kent, hebben ook het Haydn-Genootschap en Amazing Haydn dit citaat, als leidmotief, tot het hunne gemaakt.  

Bevlogen als wij zijn voor Haydns muziek en levensstijl willen wij aldus een ontmoetingsplaats creëren die een belangrijke hoeksteen vormt voor internationale communicatie, verstandhouding en samenwerking.

Werking en visie

Het Haydn-Genootschap Vlaanderen wil dit zo veelzijdig en inventief mogelijk realiseren, o.m. door het regelmatig inrichten van concerten, voordrachten, tentoonstellingen en muziekreizen, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan het werk van componisten die Haydn inspireerden of die door hem werden beïnvloed. Tussen deze vele in hun tijd beroemde, maar via de tijdsgeest of  politieke ontwikkelingen in Centraal-Europa, thans vaak vergeten, componisten zijn zijn broer Michael Haydn en Haydns allerbeste vriend Wolfgang Amadeus Mozart  zeker bevoorrechte namen.

De belangrijkste activiteit echter is zonder twijfel de Internationale Haydn-Biënnale Vlaanderen, later Amazing Haydn. Met het organiseren van dit authentieke “Wiener Klassik-festival” meten we ons duidelijk een Europese dimensie aan en treden we in de voetstappen van Joseph Haydn zelf, die een Europeaan “avant la lettre” was. Op dit festival worden echter niet alleen ensembles en solisten uitgenodigd die afkomstig zijn uit Haydns voormalige Heimat, Centraal-Europa, maar ook uit Vlaanderen, waarbij er naar gestreefd wordt culturele uitwisseling in de hand te werken en tot stand te brengen.

Zoals Joseph Haydn zelf heeft het Haydn-Genootschap Vlaanderen zowel een volks als verheven profiel. Met Haydns blijmoedige, opbeurende en zonnige muziek richten we ons naar een ruim publiek en naar alle lagen van de bevolking.  

Het Haydn-Genootschap Vlaanderen wil vooral ook het universele karakter van de muziek in ’t algemeen en die van Haydn in ’t bijzonder benadrukken.

Naar het voorbeeld van Haydn zelf, die met zijn beroemd geworden uitspraak “Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt”, ooit zijn goede vriend Mozart trachtte te overtuigen dat muziek geen grenzen kent, hebben ook het Haydn-Genootschap en Amazing Haydn dit citaat, als leidmotief, tot het hunne gemaakt.  

Bevlogen als wij zijn voor Haydns muziek en levensstijl willen wij aldus een ontmoetingsplaats creëren die een belangrijke hoeksteen vormt voor internationale communicatie, verstandhouding en samenwerking.

Joseph Haydn

Geboren in 1732 in Rohrau, een dorpje in Neder-Oostenrijk, bracht Joseph Haydn het van berooide straatmuzikant tot de populairste en beroemdste componist ter wereld.

Door een gelukkig toeval werd hij kapelmeester in het orkest van de Esterházy’s, één der invloedrijkste en rijkste adellijke families van Midden-Europa. In dienst van deze pracht- en muziekminnende vorsten componeerde Haydn in 3 decennia een briljant en indrukwekkend oeuvre bij elkaar.

Zijn goed betaald, maar uiterst streng opgesteld, arbeidscontract stelde hem in staat met muziek te experimenteren, vernieuwend en origineel te zijn.

Wie behoefte heeft aan opbeurende muziek kan nergens beter terecht dan bij Joseph Haydn. Zijn muziek is synoniem voor levensvreugde en klinkt steeds hoopvol. Ze is vaak van eenvoudige ontroerende schoonheid, die goedheid uitstraalt. Anderzijds is ze doorspekt met humoristische vondsten, vaak echter ook humor met een traan.

Joseph Haydn is een geniaal componist. Hij wordt wel eens de vader van de symfonie –hij componeerde er meer dan honderd- en het strijkkwartet genoemd, maar hij schreef ook vele prachtige trio’s, sonates, missen en opera’s.

Al die tijd, tot zijn zestigste, componeerde en musiceerde Joseph Haydn in de “Haydnsaal” van het kasteel Esterházy in Eisenstadt en tijdens het zomerseizoen in het nieuwgebouwde pronkslot Esterháza in het huidige Fertöd in Hongarije, op een boogscheut van de Oostenrijks-Hongaarse grens.

Daarna ondernam hij 2 concertreizen naar Londen, waar hij ware triomfen oogstte.

De laatste jaren van zijn leven bracht hij in Wenen door, waar hij nog 2 oratoria “Die Schöpfung” en “Die Jahreszeiten” componeerde, die als zijn absolute meesterwerken gelden.

De vrome, bescheiden en diepgelovige Haydn was leraar van Ludwig Van Beethoven. Zijn beste vriend echter was de 24 jaar jongere Wolfgang Amadeus Mozart; vriendschap die gebaseerd was op wederzijdse waardering en bewondering.

Haydn gold tijdens zijn leven als de meest beroemde componist ter wereld. Na zijn dood, in 1809, werd hij helaas ook de meest verwaarloosde en vergeten componist onder de grootmeesters. Gelukkig is Haydn de laatste decennia aan eerherstel toe.

Het Haydn-Genootschap Vlaanderen is blij met “Amazing Haydn” aan deze Haydn-renaissance te mogen bijdragen.

Welkom bij de Haydn-Club!

De ware grootheid van Joseph Haydn als componist én als mens wordt nog steeds onderschat. Nochtans zouden wij, in tijden van onzekerheid of angst, hem en zijn optimistische, humorvolle en van levensvreugde doordrongen muziek best kunnen gebruiken.

Ontdek met “AMAZING HAYDN” en de Haydn-Club de muziekgeschiedenis van Europa en naast Joseph Haydn nog zovele andere, voor u wellicht onbekende, vaak prachtige werken van componisten, tijdgenoten van Haydn, waarvan u allicht het bestaan niet eens vermoedde.

Doe uw voordeel op concerten, recepties, tijdens onze unieke muziekreizen, enz…

Klik Hier Voor De Nieuwsbrief

Voor een bedrag van € 35 p.p. (of € 65 voor 2 samenwonenden) als Haydn-vriend en € 100 p.p. als steunend lid ondersteunt u een organisatie met een hart voor mooie muziek en voor de mensen die daarvan houden en die bovendien helemaal door vrijwilligers wordt gedragen.

Informeer u tijdens de concerten aan het “Amazing Haydn” promotiestandje of stort resp. € 35, € 65 of € 100 op rek nr. BE 36-230-043-2002-81
met vermelding “Haydn-vriend(en)” of “steunend lid” en u krijgt uw persoonlijke clubkaart(en) toegestuurd.

“Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt!” – Joseph Haydn

Amazing haydn

Onder het erevoorzitterschap van Vorst Anton II Esterházy de Galantha

Dankzij Amazing Haydn krijgt Joseph Haydn ook in Vlaanderen het eerbetoon waarop hij, als geniaal componist, recht heeft. Haast een heel leven lang in dienst van de roemrijke adellijke familie Esterházy, schreef hij schitterende en veelal vrolijke en zonnige muziek.

Hij bracht het van berooide straatmuzikant tot beroemdste en populairste componist ter wereld, maar was lange tijd wellicht ook de meest vergeten en verwaarloosde onder de grootmeesters. De vrome en bescheiden Haydn was leraar van Ludwig van Beethoven. Zijn allerbeste vriend was echter de 24 jaar jongere Mozart, die Haydn op zijn beurt op handen droeg.

Amazing Haydn ontwikkelde zich de voorbije jaren niet alleen tot een uniek muziekfestival met Europese allures, maar tevens tot een ontmoetingsplaats, die een belangrijke hoeksteen vormt voor internationale communicatie en verstandhouding.

Het hoge artistieke niveau, de warme sfeer, de confrontatie met topmusici, het feestelijke kader, de historische concertlocaties, het enthousiasme van ons publiek; allemaal troeven, die van elk concert, in de geest van Joseph Haydn zelf, één groot volkerenverbindend feest maken voor oog en oor en andere goede dingen van het leven.

Met internationaal vermaarde kamermuziek-ensembles, orkesten en solisten uit Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije en Vlaanderen en een gevarieerd en kwalitatief programma, bent u in goed gezelschap voor een onvergetelijk avondje uit. Op dit uitgesproken “Wiener Klassik-festival”, ter zijner ere, heeft Haydn niet alleen zijn beste vriend Mozart, maar ook Beethoven, Schubert, zijn jongere broer Michael en vele goede vrienden tijdgenoten –in hun tijd vaak populaire en succesvolle, helaas thans veelal vergeten componisten-  op “visite”.

Amazing haydn

Onder het erevoorzitterschap van Vorst Anton II Esterházy de Galantha

Dankzij Amazing Haydn krijgt Joseph Haydn ook in Vlaanderen het eerbetoon waarop hij, als geniaal componist, recht heeft. Haast een heel leven lang in dienst van de roemrijke adellijke familie Esterházy, schreef hij schitterende en veelal vrolijke en zonnige muziek.

Hij bracht het van berooide straatmuzikant tot beroemdste en populairste componist ter wereld, maar was lange tijd wellicht ook de meest vergeten en verwaarloosde onder de grootmeesters. De vrome en bescheiden Haydn was leraar van Ludwig van Beethoven. Zijn allerbeste vriend was echter de 24 jaar jongere Mozart, die Haydn op zijn beurt op handen droeg.

Amazing Haydn ontwikkelde zich de voorbije jaren niet alleen tot een uniek muziekfestival met Europese allures, maar tevens tot een ontmoetingsplaats, die een belangrijke hoeksteen vormt voor internationale communicatie en verstandhouding.

Het hoge artistieke niveau, de warme sfeer, de confrontatie met topmusici, het feestelijke kader, de historische concertlocaties, het enthousiasme van ons publiek; allemaal troeven, die van elk concert, in de geest van Joseph Haydn zelf, één groot volkerenverbindend feest maken voor oog en oor en andere goede dingen van het leven.

Met internationaal vermaarde kamermuziek-ensembles, orkesten en solisten uit Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije en Vlaanderen en een gevarieerd en kwalitatief programma, bent u in goed gezelschap voor een onvergetelijk avondje uit. Op dit uitgesproken “Wiener Klassik-festival”, ter zijner ere, heeft Haydn niet alleen zijn beste vriend Mozart, maar ook Beethoven, Schubert, zijn jongere broer Michael en vele goede vrienden tijdgenoten –in hun tijd vaak populaire en succesvolle, helaas thans veelal vergeten componisten-  op “visite”.

Amazing haydn

Onder het erevoorzitterschap van Vorst Anton II Esterházy de Galantha

Dankzij Amazing Haydn krijgt Joseph Haydn ook in Vlaanderen het eerbetoon waarop hij, als geniaal componist, recht heeft. Haast een heel leven lang in dienst van de roemrijke adellijke familie Esterházy, schreef hij schitterende en veelal vrolijke en zonnige muziek.

Hij bracht het van berooide straatmuzikant tot beroemdste en populairste componist ter wereld, maar was lange tijd wellicht ook de meest vergeten en verwaarloosde onder de grootmeesters. De vrome en bescheiden Haydn was leraar van Ludwig van Beethoven. Zijn allerbeste vriend was echter de 24 jaar jongere Mozart, die Haydn op zijn beurt op handen droeg.

Amazing Haydn ontwikkelde zich de voorbije jaren niet alleen tot een uniek muziekfestival met Europese allures, maar tevens tot een ontmoetingsplaats, die een belangrijke hoeksteen vormt voor internationale communicatie en verstandhouding.

Het hoge artistieke niveau, de warme sfeer, de confrontatie met topmusici, het feestelijke kader, de historische concertlocaties, het enthousiasme van ons publiek; allemaal troeven, die van elk concert, in de geest van Joseph Haydn zelf, één groot volkerenverbindend feest maken voor oog en oor en andere goede dingen van het leven.

Met internationaal vermaarde kamermuziek-ensembles, orkesten en solisten uit Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije en Vlaanderen en een gevarieerd en kwalitatief programma, bent u in goed gezelschap voor een onvergetelijk avondje uit. Op dit uitgesproken “Wiener Klassik-festival”, ter zijner ere, heeft Haydn niet alleen zijn beste vriend Mozart, maar ook Beethoven, Schubert, zijn jongere broer Michael en vele goede vrienden tijdgenoten –in hun tijd vaak populaire en succesvolle, helaas thans veelal vergeten componisten-  op “visite”.

Tijd tot volgend evenement
Amazing Haydn 2024
0
0
0
0
Dagen
0
0
Uur
0
0
Min
0
0
Sec

MEDIA

klik hier voor de actuele persfoto’s
klik hier voor de actuele persfoto’s

Programma 2024

Trio 1790

6 oktober om 15:0017:30

Martin’S Patershof, Karmelietenstraat 4 – Mechelen

J.Ch. Bach – L. Kozeluh – J. Haydn – J.A. Just – L. van Beethoven

Javus Quartett

13 oktober om 15:0017:30

Sint-Pieter-en-Paulkerk, Veemarkt – Mechelen

W.A. Mozart – F. Schubert – A. Dvorak – A. Schönberg

Ardinghello Ensemble

20 oktober om 15:0017:30

Sint-Janskerk, Sint-Jansstraat – Mechelen

A. Romberg – F. Schubert – W.A. Mozart

A. Gyrowetz – B. Romberg

Begijnhofkerk, Nonnenstraat 28 – Mechelen

J. Haydn: Salve Regina

Missa Brevis Sancti Joannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse)

Missa in Angustiis (Mis in bange tijden) : “Nelsonmesse”

Bekijk Hier onze brochure
Koop Hier jouw tickets

PARTNERS

Contacteer ons

Kerken
In de meeste kerken zijn er vaak geen of zeer beperkte sanitaire mogelijkheden.
Verwarmingsinstallaties in kerken zijn soms luidruchtig en worden daarom tijdens het concert afgezet.

Het kan soms fris worden in de kerken.

Laatkomers

Laatkomers worden binnengelaten in de concertzaal tijdens het eerste applaus.

Wachtlijsten
Indien een concert uitverkocht is, kan u zich inschrijven op een wachtlijst. Wanneer er plaatsen vrijkomen, worden de personen op de wachtlijst gecontacteerd in volgorde van inschrijving.

Geluids- en beeldopnames
Het is absoluut verboden om geluids- of beeldopnamen te maken van de concerten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Rolstoelgebruiker
Bent u rolstoelgebruiker? Neem voordien even contact op en wij nemen de nodige maatregelen.

Privacy beleid

De publieksgegevens, verzameld bij het reserveren van tickets, gebruiken wij uitsluitend om het publiek op de hoogte te houden van de activiteiten en te verwittigen in geval van wijzigingen.

U kan online bestellen tot 2 dagen voor het concert, telefonisch tot de dag voor het concert. De dag van het concert kan u op de concertlocatie, vanaf 30 minuten voor het begin van het concert, eventueel resterende tickets kopen, echter niet meer aan voorverkoopprijs.

De betaling, binnen de 10 dagen, op rekening BE 36 230 043 2002 81 bevestigt uw reservatie.

Na deze datum worden de tickets opnieuw vrijgegeven.

Verkochte tickets worden niet teruggenomen.

Haydn-Genootschap Vlaanderen v.z.w.
Bethaniënstraat 21 – B-2800 Mechelen
T: +32 15 33 11 03 – E: haydngenootschap.servus@telenet.be
O. Nr.: BE 0463 651 684
Rekening nr. BE 36 2300 4320 0281

Contacteer Ons

  Contacteer ons

  Contacteer Ons

   Haydn-Genootschap Vlaanderen v.z.w.
   Bethaniënstraat 21 – B-2800 Mechelen
   T: +32 15 33 11 03 – E: haydngenootschap.servus@telenet.be
   O. Nr.: BE 0463 651 684
   Rekening nr. BE 36 2300 4320 0281