Praktische Informatie

Indien, door onverwachte negatieve ontwikkelingen wat de corona-pandemie bereft, concerten volgens het voorgeschreven veiligheidsprotocol niet kunnen doorgaan, worden de tickets onmiddellijk terugbetaald.

U kan online bestellen tot 2 dagen voor het concert, telefonisch tot de dag voor het concert. De dag van het concert kan u op de concertlocatie, vanaf 30 minuten voor het begin van het concert, eventueel resterende tickets kopen, echter niet meer aan voorverkoopprijs.

De betaling, binnen de 10 dagen, op rekening BE 36 230 043 2002 81 bevestigt uw reservatie.

Na deze datum worden de tickets opnieuw vrijgegeven.

Kerken

In de meeste kerken zijn er vaak geen of zeer beperkte sanitaire mogelijkheden.

Verwarmingsinstallaties in kerken zijn soms luidruchtig en worden daarom tijdens het concert afgezet.

Het kan soms fris worden in de kerken.

Laatkomers

Laatkomers worden binnengelaten in de concertzaal tijdens het eerste applaus.

Wachtlijsten

Indien een concert uitverkocht is, kan u zich inschrijven op een wachtlijst. Wanneer er plaatsen vrijkomen, worden de personen op de wachtlijst gecontacteerd in volgorde van inschrijving.

Geluids- en beeldopnames

Het is absoluut verboden om geluids- of beeldopnamen te maken van de concerten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Rolstoelgebruiker

Bent u rolstoelgebruiker? Neem voordien even contact op en wij nemen de nodige maatregelen.

Privacy beleid

De publieksgegevens, verzameld bij het reserveren van tickets, gebruiken wij uitsluitend om het publiek op de hoogte te houden van de activiteiten en te verwittigen in geval van wijzigingen.